Trix Organizer 7 – en ny generation

Trix Organizer 7 är en helt ny generation av systemprogram för dokument- och informationshantering. Viktiga funktioner är en helt ny supersnabb dokumentvisare, helt serverbaserad och som kan köras på valfri nätbläddrare, en helt nytt användargränssnitt enligt senaste Microsoft-standard och flera olika typer av klienttyper, som ger användaren “don efter person”.

En rad nya funktioner har tillkommit, exempelvis funktioner för hantering av fastighetsinformation relaterad till ritningens utrymmen och utrustningar och komplett system för arbetsflödeshantering.

Så gott som alla funktioner körs nu på servern, vilket ger ett stabilare system och inget behov av uppdatering av klienter.

Läs mer på de olika produkternas sidor…

Recent Posts
0

Start typing and press Enter to search